FOREDRAG OG WORKSHOP

FOREDRAG/PERSONALEMØDE
Varighed 3 timer inkl. pause. Pris 20.000 kr. + moms.

Gennem et fagligt oplæg deler Friis&Clemme deres mangeårige viden omkring pædagogisk indretning i teori og praksis. Dette med afsæt i et stort bagkatalog af fotos og cases fra tidligere projekter rundt om i hele Danmark. 

Vi giver gode råd og konkrete ideer til, hvorledes du som leder og pædagogisk personale, sammen med jeres børn i praksis, kan skabe et inspirerende lege- og læringsmiljø i jeres daginstitution. I oplægget er indlagt små refleksionspauser og øvelser, hvorigennem i vil se på jeres rum med nye øjne og dermed se nye muligheder.

WORKSHOP/PÆDAGOGISK DAG
Varighed 6 timer inkl. pauser. Pris 30.000 kr. + moms.
Dagen indeholder et fagligt oplæg, rumanalyse og designplan.

Workshopppen har sit afsæt i et fagligt oplæg og metoden RUMproces-fra ide til virkelighed, som er et procesredskab som Friis&Clemme har udviklet. Det kan anvendes til at analysere daginstitutionens eksisterende fysiske rum og indretning, samt danne ramme for planlægning af nye lege- og læringsrum. Vi klæder jer på til at bruge RUMprocessen i praksis og sammen skaber vi en designplan for jeres daginstitution.


“Friis&Clemme har med stor pædagogisk indsigt, scenografiske greb og æstetisk fokus, svunget deres tryllestav i Børnehuset. Vi har fået rum og rum i rummene, hvor det ord, der falder mange ind, er magi. Der er en detaljerigdom samtidig med, at alt fremstår som en helhed. Det er rum, som nærmest selv byder velkommen og signalerer: Kom ind, kom nærmere, kom og vær med!“
Anette Hegelund Dalsgaard, Leder af Børnehuset Glentebo, Brøndby