Rådgivning

Friis&Clemme er et stærkt rådgivningsteam, der ofte sidder med ved bordet, når tanker om nybyg, renovering og re-design skal virkeliggøres. Vi sikrer, at der tages højde for børneperspektivet, den pædagogiske praksis og de lovmæssige krav, således at det omsættes og indtænkes i de første streger på tegnebrættet. Vi sørger for, at der er overensstemmelse mellem vision, praksis, arkitektur og indretning, således at de støtter hinanden og går op i en højere enhed.

"Helt praktisk er støjniveauet faldet. Der er færre konflikter mellem børnene, fordi de ikke så let bliver forstyrret i deres lege. Hos de ansatte har det betydet, at vi har lettere ved at guide børnene i deres lege. Det er simpelthen blevet lettere at have overblik over dem og deres lege. Det frigiver ressourcer, at børnene lettere fordyber sig. Ressourcer, som i den sidste ende kommer børnene til gode."    
Berit Bertelsen, Pædagog, Louisegården, Frederiksberg KBH