LANDART #1

Et kunstprojekt med vuggestue- og børnehavebørn, hvor naturen blev brugt både som inspiration og materiale. med Friis&Clemme som kunstnerisk inspirator og med fokus på de fire elementer: Vand, jord, luft og ild, eksperimenterede børn og pædagogisk personale med – hvordan kan man male med vand? Med jord? Med vind? Med ild?

Projekter Daginstitution