LANDART #2

Et kunstprojekt med vuggestue- og børnehavebørn, hvor naturen blev brugt både som inspiration og materiale. med Friis&Clemme som kunstnerisk inspirator og byggeleder, udforskede børn og pædagogisk personale, med hvorledes naturlegepladsen kunne forvandles til et kunstnerisk værksted, med fokus på fantasi og magi. her blev bygget huler og skabt små rum i rummet – gennem kunstneriske naturinstallationer.

Projekter Daginstitution