BØRNEHUSET PRINSEN, Viborg

  • Projekt: BØRNEHUSET PRINSEN, Viborg

Det pædagogiske personale ønskede sig en magisk gang med mange små stop-op-spots og legezoner til vuggestuebørn. Gangen var en lang (løbe)gang med mange kvadratmeter som oplevedes som spildplads. Friis&Clemme skabte to kodede lege- og læringsrum, med konstruktionsleg samt en fleksibel hule. Magien blev skabt gennem maling af udvalgte vægflader og en kunstnerisk udsmykning både på væg og fra loft. “Vi har været her i mange år og det er først nu at rummene rigtig spiller sammen. Vi har fået skabt en rød tråd gennem hele vores institution. Der bliver en helt anden leg nu, fordi rummen giver muligheder og inspiration til nye lege”. Claus Tolstrup, Pædagog. Børnehuset prinsen, Viborg.

Projekter Daginstitution