BØRNEHUSET RØRSANGERVEJ, Viborg

  • Projekt: BØRNEHUSET RØRSANGERVEJ, Viborg

Udfordringen i RØRSANGERVEJ, var et fællesrum, der var fyldt med borde, stole og afskærmningsvægge. Friis&Clemme byggede centralt i rummet Bjerget, som både fungerer som afskærmning, samt lege- og læringsrum. De mange borde blev placeret mere hensigtsmæssigt og forvandlet til huler, når de ikke blev anvendt til spisning.

Projekter Daginstitution