BØRNEUNIVERS NORD afd. FAVRDAL, Haderslev

  • Projekt: BØRNEUNIVERS NORD afd. FAVRDAL, Haderslev

Re-design, omstrukturering og ledelsesskifte i 2 sammenhængende institutioner. Den nye ledelse benyttede Friis&Clemmes rum – og personaleprocesser til udvikling af ny struktur og som et retningsgivende startskud til et pædagogisk ledelsesarbejde. Friis&Clemme har med den nye indretning, medvirket til pædagogiske, innovative og tydelige lege&læringsrum med tilbagetrækningszoner. Friis&Clemme har i samarbejde med Institutionen, inddraget flere af de centrale elementer i den ny styrkede læreplan.

Projekter Daginstitution