BØRNEHUSET SKOVEN, Bogense

  • Projekt: BØRNEHUSET SKOVEN, Bogense

Friis&Clemme skabte tydelige lege- og læringsrum, med fokus på ro og fordybelse. Før var indgangspartiet og fællesrummet uden retning og kaotisk. Ved indgangspartiet blev der bygget en stor læse/zenzone – hvor man bliver mødt af lyse nuancer og en kunstnerisk udsmykning, med skyer, stjerner og prismer. I fællesrummet blev der skabt to konstruktionszoner, en dramazone, to fleksible huler, samt et legekøkken med tilhørende cafeområde.

Projekter Daginstitution