VENTEMØLLEGÅRDEN, Dianalund

  • Projekt: VENTEMØLLEGÅRDEN, Dianalund

Et samarbejde med ZBC – Erhvervsskolen i Slagelse. Hvor Friis&Clemme var projektleder og underviser i design og udførelse af lege- og læringsrum i daginstitutionen. Eleverne fra malelinjen stod for malerarbejdet. Eleverne fra tømrelinjen stod for opbygning af grundelementer. Udfordringen var at et rum i vuggestuen ikke blev brugt. Børnene blev gennem workshops inddraget i forskellige håndværksmæssige processer og var medskaber af de nye lege- og læringsrum. Friis&Clemme afsluttede projektet, med den kunstneriske udsmykning, samt indretning af de forskellige legemiljøer.

Projekter Daginstitution