BØRNEINSTITUTIONEN HAREVÆNGET, Dragør

  • Projekt: BØRNEINSTITUTIONEN HAREVÆNGET, Dragør

Udfordringen i HAREVÆNGET, var en nedslidt institution – et ønske om et æstetisk løft i hele institutionen. Friis&Clemme skabte et nyt fællesrum, med rum i rummet. Samt tre børnehave rum, som alle fik nye lege- og læringsrum, med fokus på rolleleg, konstruktionsleg, samt læsezoner. “Nu har vi en sammenhængende institution, som alle nyder at være i. Vi får mange positive tilkendegivelser fra forældre, samarbejdspartnere og gæster i huset. men bedst er børnenes glæde over de mange nye muligheder, som indretningen giver ti leg og udvikling”. Vibeke Tønne Andersen, Leder. Børnehuset harevænget, Dragør.

Projekter Daginstitution