BØRNEHUSET KRUDTHUSET - Et integreret dagtilbud for børn i alderen 0-6 år, Gørlev

  • Projekt: BØRNEHUSET KRUDTHUSET - Et integreret dagtilbud for børn i alderen 0-6 år, Gørlev

Med afsæt i Ny styrket læreplan, bæredygtighed og Friis&Clemmes Rummodel, blev der i samarbejde med personale og ledelse udarbejdet et gennemgribende Re-design af vuggestueafdelingen. I indretningen er der skabt mange små rum i rum og mulighed for tilbagetrækning. I den pædagogiske del af indretningen, er der arbejdet særligt med dialogisk læsning, rolleleg og drama, krop og sansemotorisk  stimulans, æstetik og kvalitetsbevidsthed.

“Det æstetiske aspekt gør en kæmpe positiv indvirkning som jeg aldrig har kunnet forestille mig, det er en kæmpe fornøjelse at arbejde med Friis&Clemme.” Stine Persson – Leder af Krudthuset

 

 

Projekter Daginstitution