BØRNEHUSET LOUISEGÅRDEN, Frederiksberg

  • Projekt: BØRNEHUSET LOUISEGÅRDEN, Frederiksberg

Louisegården havde to fællesrum med hver sine udfordringer. Det ene rum var stort og tomt og der opstod ofte konflikter. Det andet fyldt med borde og stole og ingen plads til leg. Friis&Clemme kodede det ene rum til børnehavebørn med fokus på rolleleg. Det andet kodede de til vuggestuebørn med fokus på konstruktionsleg samt en læsezone. “Helt praktisk er støjniveauet faldet. der er færre konflikter mellem børnene, fordi de ikke så let bliver forstyrret i deres lege. Hos de ansatte har det betydet, at vi har lettere ved at guide børnene i deres leg. Det frigiver ressourcer, at børnene lettere fordyber sig, ressoucer som i sidste ende kommer børnene til gode”. Berit Bertelsen, Pædagog. Børnehuset Louisegården, Frederiksberg.

Projekter Daginstitution