LOUISE FRIIS

PARTNER / Cand. Pæd. Didaktik, Materiel Kultur / Kunstpædagog / Legepladsinspektør

Legepladsinspektør. Nordisk legepladsinstitut. 2020, Næstved.

Cand. Pæd. Didaktik, Materiel Kultur. Speciale i sammenhængen mellem rum, leg og læring i daginstitutionen. 2012 – 2014. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). Master of Art. Aarhus Universitet, Campus Emdrup København.

Pædagogisk Diplom Uddannelse i Billedkunst & Æstetik, samt projektledelse. 2011 – 2012. Via University College, Aarhus

Kunstpædagog. 2010 – 2011. Peter Sabroe Seminariet, Aarhus.

Designer og Kunsthåndværker. 2006 – 2012. JuelSandberg, Randers og København.

Pædagog – Professionsbachelor. 2002 – 2006. peter Sabroe Seminariet, Aarhus.

 

Kontakt
  • E-mail: lf@friisogclemme.dk
  • Tlf.: +45 21 84 66 25