Foredrag & Workshop

Teori & praksis

FOREDRAG – LEARNINGSPACE – 21st CENTURY SKILLS.
Varighed 3 timer inkl. pause. Pris 20.000 kr. + moms.

Gennem et fagligt oplæg deler Friis&Clemme deres mangeårige viden  i teori og praksis. Med afsæt i et stort bagkatalog af fotos og cases fra tidligere projekter, giver de gode råd og konkrete ideer til, hvorledes du som leder og underviser, sammen med jeres børn, kan skabe et inspirerende læringsmiljø i jeres skole. I oplægget er indlagt små refleksionspauser og øvelser, hvorigennem i vil se på jeres egne rum med nye øjne og dermed se nye muligheder.

WORKSHOP  LEARNINGSPACE – 21st CENTURY SKILLS.
Varighed 6 timer inkl. pauser. Pris 30.000 kr. + moms.
Dagen indeholder et fagligt oplæg, rumanalyse og designplan.

Workshoppen har sit afsæt i et fagligt oplæg og metoden RUMproces-fra ide til virkelighed, som er et procesredskab som Friis&Clemme har udviklet. Metoden anvendes til at analysere skolens eksisterende fysiske rum og indretning, samt danner ramme for planlægning af nye læringsmiljøer. På baggrund af et fagligt oplæg, vil Friis&Clemme klæde jer på til at bruge RUMprocessen i praksis. I processen udarbejder vi i fællesskab en designplan for jeres fremtidige læringsmiljøer

"Vi har haft et forbilledligt samarbejde med Friis&Clemme. For ikke nok med at vi får den gode, æstetiske og udviklende samtale om design og materialer, taktilt eller illustrativt. Vi får også en gedigent håndværksmæssigt arbejde, der udføres som aftalt og til tiden. På en god og nænsom måde bliver vi  udfordret i vores udvikling og kan med det samme mærke effekten."
Asgar Villemoes Nielsen, Skoleleder St. Magleby Skole, Dragør