VORES BIDRAG

Vi har meget på hjertet, og vi elsker at dele. Derfor er en stor del af vores DNA, og dét vi elsker at beskæftige os med, bygget op omkring vidensdeling. For tankegangen er at give mere, end vi tager.

Derfor har vi gjort vidensdeling til en af vores primære arbejdsopgaver. Det betyder, at vi tilbyder faglige oplæg – det er vores gave til jer. Oplæggene spænder bredt fra farvepsykologi og rumdesign til at omsætte den styrket læreplan og se på indretningen fra børnenes perspektiv. Al indhold er understøttet med konkrete praksisnære cases fra det virkelige institutionsliv. Det er bygget op omkring høj faglighed med stor respekt for dagligdagens muligheder og udfordringer, som de enkelte institutioner står med. For det skal være konkret og virkelighedsnært, til gavn for jeres specifikke situation, men på samme tid understøttet af faglighed – suppleret med teoretisk tankegang.

Der er opstået et helt nyt og spændende fagfelt, og vi ser og erfarer, at der er et stort behov for at skabe en fælles bevidsthed og et fælles sprog for arbejdet med læringsmiljøer. Der skal skabes en forståelse for, hvordan man kan arbejde med læringsmiljøer i praksis, og hvad det egentlig kan. For det kan meget mere, end vi ofte tror. Det er et behov, vi ønsker at dække. Det er et ansvar, vi ønsker at tage til os.

Det er et område, vi virkelig har specialiseret og uddannet os i samt arbejdet med gennem mange år. Vi har fået et bredt kendskab til området og til de værktøjer, der kan løfte opgaven om, hvad rummet kan og de mange facetter, det indebærer.

Lyder det interessant for dig og din arbejdsplads? Så tag dine kolleger i hånden, saml dine ledere på din forvaltning og kontakt os, så kommer vi ud og klæder jer på til opgaven om læringsmiljøer i praksis.

Tegnebræt 2

VORES ANSVAR

Hos Friis&Clemme påtager vi os et ansvar for at bidrage og præge samfundet mod en bæredygtig retning. Vi har siden, vi stiftede vores firma mødt på arbejde med tanken om og indstilling til, at vi ønsker at give mere, end vi tager. Vi ser to områder, hvor vi særligt kan præge den bæredygtige og ansvarlige udvikling: blandt klima og sundhed

De globale klimaudfordringer er ikke længere til diskussion. Derfor har vi alle et fælles ansvar om at værne om vores kloden og menneskets fremtid. Det er et samfundsansvar, Friis&Clemme tager alvorligt og indarbejder i alt, vi laver. Det gælder fra de tidlige faser om valg af samarbejdspartnere til slutfasen, hvor vi leverer et slutprodukt. Derfor er vi glade for vores samarbejde med Plant et træ, der bidrager til vækst i træbeplantning og oplysning om træer og deres vigtige rolle for vores miljø, klima og fremtid.

Vores samarbejde om en grønnere fremtid med Plant et træ betyder, at vi planter 50 nye træer for hvert projekt, vi indgår. Træer er vigtige for fremtiden og et af de mest effektive redskaber til at suge CO2 ud af atmosfæren. Mange betegner skov som jordens lunger, og FN’s klimapanel mener, at skoven er vigtig i vores kamp mod vores CO2-aftryk.

Udover at skåne klimaet, så er en vigtig del af samarbejdet også tanken om, at de grønne områder er en betydelig kilde til leg og læring hos de kommende generationer. Derfor var vi i Friis&Clemme begejstret for, at de mange træer bliver plantet af danske skolebørn, der derigennem lærer og hjælper deres egen fremtid på rette vej. For mennesket og kloden er altid i fokus hos os, og vi interesserer os for og ønsker en grøn fremtid for alle.

Hvis du, ligesom Friis&Clemme også vil bidrage til kampen og hjælpe klimaet, kan du læse mere her.

Et af vores største ønsker er at øge trivsel og livskvalitet. Alle børn har ret til tryghed og en barndom uden svigt og mistrivsel. Derfor støtter vi op om det fantastiske arbejde, som Børns Vilkår udfører hver dag. Året rundt. Børns Vilkår har siden 1977 hjulpet børn og unge, rådgivet forældre og været dén stemme og dét lyttende øre, der nogle gange er brug for. Det synes vi er betryggende og nødvendigt.

Det er aldrig børnenes skyld, når de oplever svigt fra dem, der står dem tættest og burde give dem tryghed. Det er et stort og krævende skridt at række hånden ud efter hjælp. Derfor burde alle børn have mindst én at gå til, når behovet opstår. ”Selvfølgelig”, fristes man til at sige. Men det er langt fra en selvfølge. BørneTelefonen modtager mere end 200.000 henvendelser fra børn, der har brug for et lyttende øre hvert år. Det er enormt ressourcekrævende og desværre langt flere opkald, end BørneTelefonen kan besvare. Derfor er det vigtigt for os at støtte op om kampen mod mistrivsel og sørge for, at børn ikke møder en lang kø på linjen, men i stedet en, der sidder klar til at hjælpe, lytte og sikre, at ingen står alene med deres problemer.

Hvis du også vil støtte op om børns trivsel, kan du læse mere her.