VORES PRODUKT

Vi speciale designer og bygger alt indretning præcis til jeres institution. Vi leverer komplette miljøer med tilhørende udviklet legetøj koncept. Alt med en gennemtænkt pædagogiske hensigt og set fra barnets perspektiv. Vi udnytter mellemrum, spildplads og skaber flere kvadratmeter til leg. Alt imens vi indarbejder(tænker) den styrkede læreplan, faglig teori, farvepsykologien, barnets naturlige legeformer, dialogisk læsning og meget mere. Vi leverer kort sagt den fulde pakke.

Vi overholder altid den aftalte dato for projektaflevering og budget. Vi sørger for en hurtig etableringsproces, da vi ønsket at forstyrre hverdagen mindst muligt. Derfor er selve etableringsprocessen fra 3-5 dage og eventuelt to malerdage.

Friis&Clemme lytter til institutionens behov. Vi analyserer den pædagogiske struktur og de eksisterende rum. Gennem tæt dialog med leder, det pædagogiske personale og børnene skaber vi et gennemtænkt pædagogisk rumdesign, der sikrer de bedste vilkår for nærvær, leg og læring. 

Vi er med hele vejen fra A-Z – fra det første møde til de færdige rum. Vi bygger dem selv, ikke to rum er ens, men altid tilpasset den enkelte institution og deres særlige behov og ønsker. 

Friis&Clemme lytter til jeres lærings-og uddannelsesmæssige vision. Gennem tæt dialog med leder, undervisere, studerende og elever, sammenholdt med vores faglige viden, skaber vi et gennemtænkt læringsmiljø, der faciliterer -21st Century Skills og fremmer den læring og de metoder, I ønsker der skal undervises i, og som sikrer de allerbedste vilkår for trivsel og læringsglæde. I indretningen arbejdes der meget bevidst med farver, form og lyds påvirkning.

Friis&Clemme lytter på jeres behov og ønsker. Gennem tæt dialog med ledelsen, personale og interview af jeres patienter, analyserer og indsamler vi alt relevant viden. Med afsæt i vision, ønsker, behov og vores viden på feltet, skaber vi et designkoncept tilpasset jeres sted, – en unikaindretning.

Vi er med hele vejen fra A-Z – fra det første møde til al indretning står færdig.

LEGETØJ

Vi ved, at legetøj er et virkelig stærkt pædagogisk værktøj. Vi arbejder bevidst med legetøjet som et værdifuldt virkemiddel til at fremme barnets sansemotoriske og æstetiske udvikling. Børn elsker kvalitet, og det er vores erfaring, at de sætter meget stor pris på det. Vi ser, det er værdifuldt for både børn og voksne at have bevidste systemer og kende til, hvordan man kan sætte og skifte en ”scene”. Derfor er legetøjskonceptet en stor del af vores rumdesign. 

VORES FREMGANGSMÅDE FRA START TIL SLUT: